«

»

Dub 28

Sváření a pojem zatěžovatel

Mezi hlavní faktor svařovací techniky patří zatěžovatel. Jedná se o veledůležitý údaj. Udává jak, dlouho lze svařovat daným proudem. Pro výpočet zatěžovatele se používá desetiminutový cyklus. Svařovací technika nám tedy poskytuje všechny kompletní služby v oblasti svařování a svářecích strojů. Nejčastěji používané jsou svářečky. Povíme si tedy něco více o statické charakteristice svářečky. Zaměříme se na závislost mezi napětím a proudem měřeným na výstupních svorkách svářečky v ustáleném stavu. Tedy, pro svařování MMA nebo TIG je nutné mít zdroj se strmou charakteristikou a pro svařování MIG/MAG je naopak nutná plochá charakteristika.

Kompresory bývají vybírány především podle požadovaného množství odebíraného vzduchu a také podle daného připojení spotřebiče. Mezi časté vlastnosti všech kompresů patří pomaloběžná dvouválcová jednotka, která se vyznačuje klidným chodem a nízkou hlučností. Vysoký výkon a dlouhá životnost. Dále také náhon kompresorové jednotky, který bývá z pravidla klínován řemenem. Řemenice a kliková hřídel jsou dynamicky vyváženy. Elektromotory mívají tepelnou ochranu, aby nedocházelo k přehřátí kompresorů. Mezi velice potřebné vlastnosti také patří dokonalá účinnost mazání kluzně uložených, dělených nebo nedělených ojnic olejem. Důležitý je také sací prachový filtr a chladič vzduchu.

Při koupi svářečky CO2 dávejte pozor na tyhle dané vlastnosti. Napájecí napětí, maximální příkon, minimální pojistka, napětí při chodu naprázdno, doporučená tloušťka materiálu svařování. Dále klaďte důraz na regulační rozsah, také na maximální tloušťku drátu, dobu zapnutí při maximálním proudu, druh ochrany a také hmotnost dané svářečky. Dejte také pozor na to, jaký máte v plánu svařovat materiál. Zda máte v plánu svařovat hliník metodou MIG nebo ocel metodou MAG. Také si dejte pozor na to, zda je svářečka vybavena ventilátorem pro chlazení a thermo spínačem, který ji chrání proti přetížení. Nyní už víte, na co si dávat pozor a můžete si také nějakou svářečku pořídit.